Juridisk merknad


Innholdet i alle bøker som er forhåndslastet på dette produktet, er beskyttet av opphavsrett og redigert i samarbeid med utgiveren.
Opphavsrettsloven forbyr reprodusering av data fra dette produktet eller innholdet i denne bruksanvisningen (illustrasjoner, tilhørende dokumenter osv.), helt eller delvis uten tillatelse fra eieren av opphavsretten. I tillegg er bruk av data fra dette produktet eller innholdet i denne bruksanvisningen forbudt uten Sonys tillatelse, unntatt for personlig bruk.

 • Sony, Sony-logoen, "Reader", "BBeB" og deres logoer er enten varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.

 • EPUB er et registrert varemerke for IDPF.

 • Frutiger, Univers, Helvetica og Palatino er varemerker for Linotype Corp. registrert hos USAs patent- og varemerkemyndigheter, og kan være registrert i bestemte jurisdiksjoner under navnet Linotype Corp. eller deres lisenshaver Linotype GmbH.

 • Bitstream er et registrert varemerke, og Dutch, Font Fusion og Swiss er varemerker for Bitstream Inc.

 • Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

 • Macintosh og Mac OS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

 • Dette produktet inneholder programvare utviklet av OpenSSL-prosjektet for bruk i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) Copyright© 1998-2011 OpenSSL Project. Alle rettigheter forbeholdt. Dette produktet inneholder kryptografisk programvare skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dette produktet inneholder programvare skrevet av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Se flere detaljer om OpenSSL-lisensen i [End User License Agreement] i [About] på [Settings] på din Reader.

 • Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED-logoen, WPA, WPA2 og Wi-Fi Protected Setup er varemerker eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

 • Facebook er et varemerke for Facebook, Inc.

 • EVERNOTE, Evernote Clearly, Evernote elefant-logoen og REMEMBER EVERYTHING er varemerker for Evernote Corporation og brukes under lisens.

 • Inneholder Reader® Mobile-teknologi av Adobe Systems Incorporated.

 • Google er et varemerke for Google Inc.

Alle andre systemnavn og produktnavn i dette dokumentet er registrerte varemerker eller varemerker for sine respektive eiere. I tillegg er symbolene for varemerke ™ og registrert varemerke ® ikke brukt i hele dette dokumentet.
Dokumentasjon © 2013 Sony Corporation
4-470-507-91(1)