Filformater som støttes

Følgende filer kan administreres i Reader-applikasjonen og overføres til Reader-enheten.
Avhengig av filstørrelse og format kan det imidlertid være umulig å vise/spille av enkelte data.

Bøker

 • EPUB-filer (.epub)

 • EPUB (OPS version 2.0) støttes.

 • PDF-filer (.pdf)

 • Støtten er basert på PDF 1.6-spesifikasjonen.

 • Tekstfiler (.txt)

Bilder

 • JPEG-filer (.jpg, .jpeg)

 • GIF-filer (.gif)

 • PNG-filer (.png)

 • BMP-filer (.bmp)

Merk
 • Hvis størrelsen på et bilde du har overført med Reader-applikasjonen er for stor, kan det være at et miniatyrbilde ikke kan opprettes på din Reader, og bildet vises kanskje ikke i innholdslisten [Pictures]. I så fall sletter du bildet via Reader-applikasjonen.

 • For animerte GIF-filer vil kun den første rammen vises.