Hur man använder denna bruksanvisning

Val av ämne att visa

I följande figurer används Internet Explorer 7 som exempel.
  1. Klicka på en titel i sidpanelen till vänster i webbläsarfönstret.

En lista över ämnen visas i det högra fältet.
  1. Klicka på ett ämne i listan.

Beskrivningar visas i höger fält.

Ändring av teckenstorleken

Ändra teckenstorleken genom att ändra inställningen i din webbläsare. Se hjälpen till din webbläsare angående hur man ändrar teckenstorleksinställningen.

Sökning med hjälp av nyckelord

Mata in nyckelordet i sökrutan och klicka på [Sök]-knappen.

För att återvända till en tidigare sida

Använd bakåtknappen i webbläsaren för att återvända till en sida som du redan har tittat på, eller navigering med synlig sökväg (A) för att hoppa till önskad sida.

För att skriva ut en sida

Klicka på [Skriv ut]-knappen för att skriva ut den sida du tittar på.

Markeringar och skrivsätt som används i denna bruksanvisning

I denna Bruksanvisning anges manöverföljden med pilar ( ) (A).
Utför manövrerna på kameran i den angivna ordningen.
  • De ikoner som förekommer i texten i användningsprocedurerna är de som gäller när kameran är inställd på standardinställningarna.

  • Standardinställningen är markerad med .

  • anger information som är praktisk att känna till.