Delarnas namn

 1. Lägesomkopplare: (Scenval)/ (Intelligent autojustering)/ (Autoprogram)/ (Manuell exponering)/ (Panorering)/ (Filmläge)

 1. Avtryckare

 1. För tagning: W/T (zoom)-knapp
  För uppspelning: (uppspelningszoom)-knapp/ (index)-knapp

 1. Självutlösarlampa/leendeavkänningslampa/AF-lampa

 1. Objektiv

 1. Högtalare

 1. Axelremsögla

 1. (blixtutmatning)-knapp

 1. Blixt

 1. Mikrofon

 1. USB / A/V OUT-uttag

 1. LCD-skärm

 1. (Uppspelning)-knapp

 1. (Radera)-knapp

 1. Styrknapp

När MENU-skärmen är tänd: / / /
När MENU-skärmen är släckt: ///
 1. MENU-knapp

 1. MOVIE (film)-knapp

 1. ON/OFF-knapp (Strömbrytare)

 1. Lock till batteri/minneskortsfacket

 1. Minneskortsfack

 1. Batterifack

 1. Stativfäste