Lagring i internminnet

Den här kameran har ett internminne på ungefär 55 MB. Det går att lagra bilder i internminnet när det inte finns något minneskort isatt i kameran.

När ett minneskort är isatt

[Lagring]: Bilderna lagras på minneskortet.
[Uppspelning]: Bilderna på minneskortet spelas upp.
[Meny, inställningar, osv.]: Det går att utföra olika funktioner för bilderna på minneskortet.

När inget minneskort är isatt

[Lagring]: Bilderna lagras i internminnet.
  • När filmstorleken är inställd på [1280x720 (Fin)] eller [1280x720 (Standard)] går det inte att spela in filmer i internminnet.

[Uppspelning]: Bilderna som är lagrade i internminnet spelas upp.
[Meny, inställningar, osv.]: Det går att utföra olika funktioner för bilderna i internminnet.

Angående bilddata som är lagrade i internminnet

Vi rekommenderar att du tar en kopia av data i internminnet med hjälp av någon följande metoder.

För att kopiera data till hårddisken i en dator

Se till att det inte finns något minneskort isatt i kameran, och importera sedan bilderna till datorn. [Mer information]

För att kopiera (backa upp) data till ett minneskort

Gör klart ett minneskort med tillräcklig ledig kapacitet och kopiera sedan bilderna i internminnet till minneskortet. [Mer information]
Observera
  • Det går inte att överföra bilddata från ett minneskort till internminnet.

  • Genom att ansluta kameran till en dator via en USB-kabel går det att överföra data från internminnet till datorn. Det går dock inte att överföra data från en dator till internminnet.