Hur man använder styrknappen

Följande funktioner används genom att trycka upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrknappen: (Skärminställning), (Självutlösare), (Leendeavkänning) och (Blixt).
Tryck styrknappen mot respektive ikon för att gå över till inställningsläget för motsvarande funktion.
Tryck upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrknappen enligt anvisningarna på skärmen för att flytta valramen.
Tryck på mitt på styrknappen för att mata in vald inställning.

För att flytta valramen på MENU-skärmen osv.

Tryck upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrknappen för att flytta valramen.

Val av bild att spela upp

Tryck på höger eller vänster sida på styrknappen för att spela upp nästa/föregående bild.