Hur man använder MENU-punkterna (tagning)

Det går lätt att välja olika tagningsfunktioner med hjälp av MENU-knappen.
  1. Tryck på ON/OFF-knappen (Strömbrytaren) och ställ kameran i tagningsläge.

  1. Tryck på MENU-knappen för att tända menyskärmen.

  1. Välj önskad menypunkt med // / på styrknappen.

  1. Tryck på MENU-knappen för att lämna menyskärmen.