Hur man använder MENU-punkterna (uppspelning)

Det går lätt att välja olika uppspelningsfunktioner med hjälp av MENU-knappen.
  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

  1. Tryck på MENU-knappen för att tända menyskärmen.

  1. Välj önskad menypunkt med // / på styrknappen.

  1. Tryck på på styrknappen.