Ändring av kamerans inställningar

På skärmen [Inställningar] går det att ändra olika inställningar.
  1. Tryck på MENU-knappen för att tända menyskärmen.

  1. Välj (Inställningar) med / på styrknappen, och tryck sedan på för att tända inställningsskärmen.

  1. Välj önskad kategori med hjälp av ///, och tryck sedan på för att tända inställningsskärmen.

  1. Välj önskad inställning och tryck sedan på .

Observera
  • [Tagningsinställningar] visas bara när inställningar har matats in från tagningsläget.

  • [Minneskortsverktyg] visas bara när ett minneskort är isatt i kameran, medan [Internminnesverktyg] bara visas när inget minneskort är isatt.