Tagning av stillbilder

 1. Ställ in lägesomkopplaren på (Intelligent autojustering) och tryck sedan på ON/OFF-knappen (Strömbrytaren).

 1. Håll kameran stadigt på det sätt som visas i figuren.

 1. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.

När bilden är skarp hörs det ett pip och -indikatorn tänds.
 • Det närmaste tagningsavståndet är ungefär 1 cm (på W-sidan) respektive 150 cm (på T-sidan) från linsytan.

 • Under somliga tagningsförhållanden kan det hända att makroläget ställs in automatiskt.

 1. Tryck ner avtryckaren helt.

 • Undvik att hålla fingrarna på blixten eller objektivet under tagningen.

När du vill ta en stillbild på ett motiv som det är svårt att ställa in skärpan för
 • Om kameran inte kan ställa in skärpan på motivet automatiskt ändras AE/AF-låsindikatorn till att blinka långsamt och det hörs inget pip. Antingen komponera om bilden eller ändra skärpeinställningen. [Mer information]

 • I följande fall kan det vara svårt att ställa in skärpan:

 • När det är mörkt och motivet är långt bort.

 • När det är dålig kontrast mellan motivet och bakgrunden.

 • När motivet befinner sig bakom en glasruta.

 • När motivet rör sig snabbt.

 • När det förekommer ljusreflexer eller blanka ytor.

 • När motivet är i motljus eller det förekommer blinkande ljus.

Relaterat ämne