Zoom

Det går att förstora bilden under tagning. Kamerans optiska zoom kan förstora bilden upp till 35×.
  1. Vrid på W/T (zoom)-knappen.

Tryck W/T (zoom)-knappen mot T-sidan för att zooma in, och mot W-sidan för att zooma ut.
Observera
  • I panoreringsläget är zoomen låst på W-sidan.

  • Om man använder zoomfunktionen medan man filmar kan det hända att ljudet när objektivet rör sig kommer med i inspelningen.