Inspelning av filmer

  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Filmläge) och tryck sedan på ON/OFF-knappen (Strömbrytaren).

  1. Tryck på MOVIE (film)-knappen för att starta inspelningen.

  1. Tryck en gång till på MOVIE-knappen för att avsluta inspelningen.

MOVIE (Film)-knappen
Det går alltid att börja filma genom att trycka på MOVIE-knappen, oavsett vad lägesomkopplaren är inställd på.
Observera
  • Om man använder zoomfunktionen medan man filmar kan det hända att ljudet när objektivet rör sig kommer med i inspelningen.

Relaterat ämne