Lista över lägesomkopplarens funktioner

Ställ in lägesomkopplaren på önskat funktionsläge.

(Intelligent autojustering)
Används för att ta stillbilder med alla inställningar automatiskt inställda.
(Autoprogram)
Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländaren (F-värdet)). Det går även att välja olika inställningar på menyn.
(Manuell exponering)
Används för att ta bilder med exponeringen manuellt inställd (Det går att justera såväl slutartiden som bländaren (F-värdet)).
(Panorering)
Används för att ta en panoramabild genom att sammanställa en serie bilder.
(Filmläge)
Används för att göra inställningar för filminspelning.
(Scenval)
Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.

Relaterat ämne