Intelligent autojustering

Används för att ta stillbilder med alla inställningar automatiskt inställda.
  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Intelligent autojustering).

  1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Scenigenkänning

Scenigenkänningsfunktionen används i det intelligenta autojusteringsläget. Denna funktion används för att låta kameran upptäcka tagningsförhållandena och ta bilder automatiskt.
I scenigenkänningsläget visas ikoner på olika ställen på LCD-skärmen under olika omständigheter. Det beror på kameran känner igen scentypen eller tagningsförhållandena.
Om kameran känner igen scentypen visas ikoner och guider som (Porträtt), (Barn), (Nattporträtt), (Nattmotiv), (Motljusporträtt), (Motljus), (Landskap), (Makro), (Strålkastare) eller (Låg belysning) på den första raden. När kameran upptäcker ett visst förhållande visas ikoner som (stativ) eller (rörelse) på den andra raden. Det kan hända att kameran känner igen både scentypen och tagningsförhållandena, eller bara endera av dem.
Relaterat ämne