Bildeffekt

Används för att ta stillbilder med en egen textur för önskad effekt.
  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Autoprogram) eller (Manuell exponering).

  1. MENU (Bildeffekt) önskat läge

  • Om du vill gå över till något annat bildeffektläge, så välj det via MENU.


(Av)
Ingen bildeffekt används.
(Leksakskamera)
Används för att ta bilder med effekter som tunneleffekt, hög kontrast eller färgstick, som om bilderna var tagna med en leksakskamera. Det går att ändra färgtonen med hjälp av MENU [Färgton].
(Popfärg)
Används för att ta färgglada, popkonstliknande bilder med tonvikt på färgtonerna.
(Partiell färg)
Används för att ta bilder som gör ett starkt intryck genom att låta en viss färg bli kvar i en i övrigt svartvit bild. Färgen som ska bli kvar går att välja med hjälp av MENU [Extraherad färg].
(Mjuk high-key)
Används för att ta mjuka, klara bilder med tonvikt på ljusstyrkan.

Använd följande procedurer för att lägga till effekter för panoramabilder och filmer.
När läget (Panorering) är valt:
MENU [Panoramatagning] [Bildeffekt] önskat läge
  • [Leksakskamera] går inte att använda för [Panoramatagning].

När (Filmläge) är valt:
MENU [Scenval för filmer] [Bildeffekt] önskat läge

Relaterat ämne