Tagning av panoramabilder

Används för att skapa en panoramabild genom att sammanställa en serie bilder.
 1. Ställ in lägesomkopplaren på (Panorering).

 1. Välj tagningsriktning med hjälp av /// (uppåt/nedåt/ vänster/ höger) på styrknappen.

 1. Rikta kameran mot änden av motivet och tryck ner avtryckaren helt.

 1. Panorera med kameran till slutet på mätaren (A), med hjälp av indikatorn på skärmen.

Tips vid tagning av panoramabilder
Rör kameran i en båge med jämn hastighet i den riktning som visas på skärmen. Stillastående motiv lämpar sig bättre för panoramabilder än rörliga motiv.
Håll radien så kort som möjligt.
Vertikalt
Horisontellt
 • Tryck först ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan och exponeringen. Tryck sedan ner avtryckaren helt och panorera med kameran i sid- eller höjdled.

 • Om det finns ett område med stora variationer i formerna eller landskapet i kanten av skärmen kan det hända att bildkompositionen misslyckas. Komponera i så fall om bilden så att det området hamnar i mitten av bilden, och ta sedan om bilden.

För att ta en 360-graders panoramabild
Den här kameran är utrustad med en panoramatagningsfunktion som kan ta panoramabilder på nästan ända upp till 360 grader.
Ta en panoramabild genom att välja MENU ställ in [Storlek för panoramabilder] på [360°]. Lagrade panoramabilder går att rulla fram på normalt sätt när de spelas upp på kameran.
 • Välj tagningsriktning med hjälp av / på styrknappen. Det går inte att ta panoramabilder i höjdled när punkten [Storlek för panoramabilder] är inställd på [360°].

 • Det kan hända att bilden som faktiskt lagras inte täcker 360 grader, beroende på motivet eller hur bilden tas.

Observera
 • Om du inte hinner panorera kameran längs hela motivet inom den bestämda tiden, uppstår det ett grått område i kompositbilden som skapas. Rör i så fall kameran snabbare så att en hel panoramabild blir lagrad.

 • Eftersom bilden skapas genom att flera bilder fogas ihop, kan det hända att fogarna inte blir smidigt lagrade.

 • Om det är stora skillnader i ljusstyrka, färger eller skärpa mellan panoreringsvinkeln och den AE/AF-låsta vinkeln kommer bilden att misslyckas. Ändra i så fall den låsta vinkeln för AE/AF-låset och ta om bilden.

 • I följande fall går det inte att skapa panoramabilder:

 • Om man rör kameran för långsamt eller för snabbt under panoreringen.

 • Om kameran skakar för mycket.

Relaterat ämne