Manuell exponering

Du kan ta bilder med exponeringen som du själv vill ha den genom att ställa in slutartiden och bländaren för hand.
 1. Ställ in lägesomkopplaren på (Manuell exponering).

 1. Tryck på på styrknappen.

 1. Tryck på / för att välja önskad slutartid, och tryck på / för att välja bländare (F-värde).

 • Välj en slutartid på mellan 1/500 sekund och 30 sekunder.

 • När zoomen är ställd helt på W-sidan går bländaren att ställa in på F3,0 eller F7,7 (när det inbyggda ND-filtret används).
  När zoomen är ställd helt på T-sidan går bländaren att ställa in på F5,9 eller F15,3 (när det inbyggda ND-filtret används). (ND = neutral densitet.)

 1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Inställning av slutartiden och bländaren (F-värde)
Skillnaden mellan de nuvarande inställningarna och vad kameran bedömer vara rätt exponering visas som ett exponeringskompensationsvärde på skärmen.
A: Slutartid/bländare (F-värde)
B: Exponeringskompensationsvärde
 • 0EV är det värde som kameran bedömer som lämpligast.

 • När slutartiden är 1 sekund eller ännu längre markeras den med [”], t.ex. [1”].

 • När du ställer in en lång slutartid rekommenderar vi att du använder stativ för att undvika skakningsoskärpa.

 • När slutartiden blir längre än en viss tid aktiveras automatiskt slutarbrusreduceringsfunktionen för att minska störningarna i bilden, och tänds på skärmen.

 • När en lång slutartid används tar det längre tid att bearbeta bildens data.

Observera
 • Om det inte går att få rätt exponering med dina inställningar blinkar inställningsvärdesindikatorerna på skärmen när du trycker ner avtryckaren halvvägs. Det går visserligen att ta bilden i det läget, men vi rekommenderar att du justerar exponeringsinställningarna.

 • Det går inte att välja slutartid och bländare (F-värde) när självutlösaren är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

Relaterat ämne