Uppspelning av stillbilder

  1. Ställ in kameran på uppspelningsläget.

  1. Välj en bild med styrknappen.

Uppspelning av bilder som är tagna med en annan kamera
Om kameran upptäcker bilder som inte är registrerade i bilddatabasfilen på minneskortet, tänds en registreringsskärm med meddelandet ”Okända filer upptäckta Importerar filer”. Om du vill titta på oregistrerade bilder så registrera dem först genom att välja [OK].