Uppspelningszoom

Används för att förstora bilden som visas.
  1. Ställ in kameran på uppspelningsläget.

  1. Vrid W/T (zoom)-knappen mot T-sidan () under stillbildsvisning.

Delen i mitten av bilden förstoras till dubbel storlek.
  1. Justera positionen med hjälp av /// på styrknappen.

Ramen i det nedre vänstra hörnet i bilden visar vilken del av hela bilden som visas.
  1. Ändra förstoringen med W/T (zoom)-knappen.

Vrid W/T (zoom)-knapp mot T-sidan () för att zooma in, och mot W-sidan () för att zooma ut.
Tryck på på styrknappen för att stänga av uppspelningszoomen.