Indexbild

Används för att se flera bilder på en gång.
  1. Ställ in kameran på uppspelningsläget.

  1. Vrid W/T (zoom)-knappen mot W-sidan () för att tända indexbildskärmen.

Vrid en gång till på knappen för att se en indexskärm med ännu fler bilder. Vrid en gång till på knappen för att se bilderna på en kalender vid uppspelning i [Datumvisning]-läget.
  1. För att återvända till enbildsskärmen välj en bild med styrknappen och tryck på .

För att se bilderna i önskad mapp

Välj raden till vänster med styrknappen, och välj sedan önskad mapp med /.

Bildvisning med kalender

När punkten [Visningssätt] är inställd på [Datumvisning] och skärmen är inställd på indexvisning, vrider man W/T (zoom)-knappen mot W-sidan () för att se bilderna på en kalender.
  • För att se bilderna från en viss månad välj / med styrknappen, och därefter önskad månad.

  • För att se bilderna från ett visst datum i indexläget välj önskat datum med styrknappen och tryck på .

  • För att lämna kalendervisningsläget och återgå till indexskärmen väljer man med styrknappen och trycker på .