Radering av bilder

Används för att välja oönskade bilder och radera dem.
Det går även att radera bilder med hjälp av MENU-knappen. [Mer information]
  1. Ställ in kameran på uppspelningsläget.

  1. (Radera)-knappen önskat läge på styrknappen

  1. Tryck på [OK] .


Alla i mappen
Alla bilder från detta datum
Används för att radera alla bilder inom valt datumområde eller i vald mapp på en gång.
Flera bilder
Används för att välja och radera flera bilder på en gång.
Efter steg 2, välj en bild som ska raderas, och tryck sedan på .
För att välja bort en bild trycker man på igen så att -märket släcks.
MENU [OK]
Denna bild
Används för att radera den bild som visas för tillfället.
Avbryt
Används för att avbryta raderingen.

Du kan växla mellan indexläget och enbildsläget när du väljer bilder
Vrid W/T (zoom)-knappen mot T-sidan () i indexläget för att återgå till enbildsläget, och vrid den mot W-sidan () i enbildsläget för att återgå till indexläget.
Observera
  • När internminnet används för att lagra bilder är visningssättet fast inställt på mappvisning, och både stillbilder och filmer visas i samma mapp.

Relaterat ämne