Uppspelning av filmer

  1. Ställ in kameran på uppspelningsläget.

  1. Välj en film med styrknappen.

  1. Tryck på .

Uppspelningsraden tänds och filmen börjar spelas upp.

Angående filmuppspelningsskärmen

Välj den film du vill spela upp med hjälp av / på styrknappen, och tryck sedan på .
En uppspelningsmätare tänds så att det går att kontrollera vilken punkt det är i filmen som spelas upp.

Styrknapp
Manöver under uppspelning
Uppspelning/paus
Snabbspolning framåt
Snabbspolning bakåt
Används för att tända kontrollskärmen.
Justera volymen med hjälp av / på styrknappen, och tryck sedan på .

Observera
  • Det kan hända att det inte går att spela upp somliga bilder som är tagna med andra kameror.


Relaterat ämne