Framrullning av panoramabilder på skärmen

Det går att rulla fram panoramabilder genom att trycka mitt på styrknappen medan panoramabilden visas.
A: Anger vilken del av hela panoramabilden som visas.

Styrknapp
Användningssätt
på styrknappen
Används för att starta/pausa framrullningen
/// på styrknappen
Används för att rulla fram bilden
W/T (zoom)-knappens W-sida
Används för att se hela bilden

  • Det kan hända att panoramabilder som är tagna med en annan kamera inte går att rulla fram på rätt sätt.