Vilka funktioner som går att använda i respektive tagningsläge

I nedanstående tabell anger en bock funktioner som går att ändra, medan — anger funktioner som inte går att ändra. Ikonerna under [Blixt] och [Självutlösare] anger vilka lägen som går att välja.

Funktioner som går att använda i respektive tagningslägeBlixt
Självutlösare
Ansikts-
avkänning
Leende-
avkänning
Fokus-
följning
Inställningar Kontin. tagning/
Gafflingsin-
ställningar
(Intelligent autojustering)
*
(Autoprogram)
(Manuell exponering)
(Panorering)
(Filmläge)

* [Gafflingsinställningar] går inte att välja.

Funktioner som går att använda i scenlägenaBlixt
Självutlösare
Ansikts-
avkänning
Leende-
avkänning
Fokus-
följning
Inställningar Kontin. tagning/
Gafflingsin-
ställningar
(Försköning)
*1
(Mjuka motiv)
*1
(Landskap)
*2
(Nattporträtt)
(Nattmotiv)
(Hög känslighet)
(Gourmet)
(Husdjur)
(Strand)
*2
(Snö)
*2
(Fyrverkeri)

*1 Punkten [Av] går inte att ställa in för [Ansiktsavkänning].
*2 [Vitbalans] går inte att välja för [Gafflingsinställningar].

Funktioner som går att använda i bildeffektlägenaBlixt
Självutlösare
Ansikts-
avkänning
Leende-
avkänning
Fokus-
följning
Inställningar Kontin. tagning/
Gafflingsin-
ställningar
(Av)
(Leksakskamera)
*
(Popfärg)
*
(Partiell färg)
*
(Mjuk high-key)
*

* [Gafflingsinställningar] går inte att välja.