Vilka MENU-punkter som går att välja i respektive tagningsläge

I nedanstående tabell anger en bock inställningar som du själv kan ändra, medan – anger inställningar som inte går att ändra. Det kan hända att en viss punkt är fast inställd eller bara går att ändra på ett begränsat sätt beroende på tagningsläget. Se respektive avsnitt för närmare detaljer.

Menypunkter
Panoramatagning
Scenval för filmer
Scenval
Bildeffekt
Enkelt läge
Färgton
Extraherad färg
Försköningseffekt
Stillbildsstorlek*
Storlek för panoramabilder
Filmstorlek
Exponeringskompensation
ISO
Vitbalans
Skärpa
Mätmetod
Inställningar Kontin. tagning
Gafflingsinställningar
Leendekänslighet
Ansiktsavkänning
DRO
(Inställningar)

* I [Avancerad blixt]-läget är den maximala stillbildstorleken som går att ställa in [5M].

MENU-punkter som går att välja i scenvalslägena/bildeffektlägena

Ikonerna under respektive anger vilka lägen som går att välja.

Menypunkter
(Stillbilder)
(Panoramabilder)
(Filmer)
Panoramatagning
Scenval för filmer
Scenval
Bildeffekt
Enkelt läge
Färgton
Extraherad färg
Försköningseffekt*2
Stillbildsstorlek
Storlek för panoramabilder
Filmstorlek
Exponeringskompensation
ISO
Vitbalans*1
Skärpa
Mätmetod
Inställningar Kontin. tagning
Gafflingsinställningar
Leendekänslighet
Ansiktsavkänning*3
DRO
(Inställningar)

*1 Punkten [Vitbalans] går inte att ställa in på [Blixt] när (Hög känslighetsläget) är valt bland scenlägena.
*2 Punkten [Försköningseffekt] går inte att ställa in på [Av] när (Försköningsläget) är valt bland scenlägena.
*3 Punkten [Ansiktsavkänning] går inte att ställa in på [Av] när (Försköning) eller (Mjuka motiv) är valt bland scenlägena.