Fokusföljning

Kameran följer motivet och ställer in skärpan automatiskt hela tiden även om motivet rör sig.
  1. Rikta kameran mot motivet och tryck på på styrknappen.

Målramen tänds.
  1. Placera målramen över motivet som du vill ställa in skärpan på, och tryck på .

Följningen startar.
  1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

För att följa ett visst ansikte
Genom att använda fokusföljningsfunktionen med ansiktsavkänningsfunktionen påslagen går det att välja vilket ansikte som ska prioriteras och registrera det ansiktet i kameran.
Observera
  • [Fokusföljning] går inte att använda i följande fall:

  • Vid tagning med någon annan typ av zoom än den optiska zoomen.

  • Vid tagning i [Manuell exponering]-läget.

  • Fokusföljningen stängs automatiskt av om motivet försvinner från skärmen eller om kameran inte lyckas följa det.

Relaterat ämne