DISP (Skärminställning)

 1. Tryck på (Skärminställning) på styrknappen.

 1. Välj önskat läge med styrknappen.

 • Denna inställning gäller även för när en bild visas direkt efter att den har tagits.


(AV)
Enbart bilder visas.

(Detaljerad info)
Information visas.
Exif-data och ett histogram för den lagrade bilden visas också.

(PÅ)
Information visas.

Histogram

Ett histogram är ett diagram som visar bildens ljusstyrka. Om diagrammet är skevt åt höger betyder det att bilden är ljus (A), och om det är skevt åt vänster betyder det att bilden är mörk (B).
 1. Tryck på (Skärminställning) på styrknappen, och välj sedan [Detaljerad info].

Observera
 • Histogrammet tänds även vid visning av en enda bild, men då går det inte att justera exponeringen.

 • Histogrammet visas inte i följande fall:

 • Vid inspelning/uppspelning av filmer

 • När bilden visas på höjden

 • Vid rotering av stillbilder

 • Vid tagning/uppspelning av panoramabilder

 • Det kan hända att inget histogram visas för bilder som är tagna med andra kameror.