Blixt

 1. Tryck på blixtutmatningsknappen för att fälla upp blixten.

 • När blixten inte är uppfälld ställs blixtläget automatiskt in på (Av). Den inställningen går inte att ändra.

 1. Tryck på (Blixt) på styrknappen.

 1. Välj önskat läge med styrknappen.(Avancerad blixt)
Används för att öka blixtens räckvidd genom att höja den övre gränsen för ISO-känsligheten.

(Auto)
Blixten utlöses automatiskt på mörka ställen eller i motljus.
(På)
Blixten utlöses varje gång.

(Långsam synkronisering)
Blixten utlöses varje gång.
Kameran ställs in på en långsam slutartid på ett mörkt ställe så att även bakgrunden som inte lyses upp av blixten blir tydlig.

Om det uppträder suddiga vita prickar i blixtbilder
Sådana prickar orsakas av partiklar (damm, pollen, osv.) som flyter omkring i luften precis framför objektivet. När de träffas av blixtljuset från kameran syns de som vita prickar i bilden.
Hur kan man minska risken för vita prickar?
 • Öka belysningen i rummet och ta bilden utan blixt.

 • När man väljer läget (Hög känslighet) bland scenlägena, ställs punkten [Blixt] automatiskt in på [Av].

Observera
 • Blixten utlöses två gånger. Den första blixten är för att justera mängden ljus.

 • Medan blixten laddas upp visas .

 • Blixten går inte att använda under burst-tagning.

 • (Avancerad blixt) går bara att välja i [Intelligent autojustering]-läget. När (Avancerad blixt) är valt, är den maximala inställningen för punkten [Stillbildsstorlek] [5M]. Om punkten [Stillbildsstorlek] är inställd på en större storlek än [5M], ställs [Stillbildsstorlek] automatiskt in på [5M].

 • När man tar bilder med blixt med zoomen på W-sidan kan det hända att objektivets skugga kommer med i bilden, beroende på tagningsförhållandena. Om det skulle inträffa så ställ zoomen på T-sidan och ta om bilden med blixt igen.

 • Låt blixten vara nedfälld när den inte används.

Relaterat ämne