Självutlösare

  1. Tryck på (Självutlösare) på styrknappen.

  1. Välj önskat läge med styrknappen.


(Av)
Självutlösaren används ej.

(10 s)
Används för att ställa in självutlösaren på en fördröjning på 10 sekunder.
När man trycker ner avtryckaren blinkar självutlösarlampan och det piper ända tills slutaren utlöses.
Tryck en gång till på för att avbryta tagningen.

(2 s)
Används för att ställa in självutlösaren på en fördröjning på 2 sekunder.

(Självporträtt En person)
Självutlösaren ställs in på självporträtt-timerläget.
När kameran har upptäckt det inställda antalet ansikten hörs det ett pip och sedan utlöses slutaren efter 2 sekunder.

(Självporträtt Två personer)

Tips för att förhindra suddiga bilder.
Om du flyttar på händerna eller kroppen medan du håller i kameran och trycker på avtryckaren leder det till skakningsoskärpa.
Risken för skakningsoskärpa ökar i svag belysning eller när en lång slutartid används, som t.ex. i (Nattporträttläget) eller (Nattmotivsläget).
Minska risken för skakningsoskärpa genom att använda 2-sekunderssjälvutlösaren och hålla armarna tryckta mot kroppen efter att du har tryckt på avtryckaren .

Automatisk tagning med hjälp av självporträtt-timern

Rikta objektivet mot dig själv så att valt antal ansikten visas på skärpen. Slutaren utlöses automatiskt. Flytta inte kameran efter det att pipet hörs.
Relaterat ämne