Leendeavkänning

När kameran upptäcker ett leende utlöses slutaren automatiskt.
 1. Tryck på (Leendeavkänning) på styrknappen.

 1. Vänta tills kameran upptäcker ett leende.

När kameran upptäcker ett leende och leendenivån överskrider -punkten på mätaren börjar kameran automatiskt ta bilder.
 1. Tryck en gång till på (Leendeavkänning) för att avsluta tagningen.

Tips för att ta bättre bilder på leenden
 1. Undvik att täcka för ögonen med håret. Undvik att täcka för ansiktet med hattar, masker, solglasögon eller liknande.

 1. Försök att hålla ansiktet så rakt som möjligt framför kameran. Håll ögonen smala.

 1. Le tydligt med öppen mun. Leenden är lättare att upptäcka när tänderna syns.

 • Slutaren utlöses när en person vars ansikte avkänns ler.

 • Om kameran inte lyckas upptäcka något leende, så välj MENU [Leendekänslighet] och ändra inställningen till [Småleende].

Observera
 • Tagningen i leendeavkänningsläget avslutas automatiskt om minneskortet eller internminnet blir fullt.

 • Det kan hända att leenden inte upptäcks ordentligt beroende på tagningsförhållandena.

 • Den digitala zoomfunktionen går inte att använda.

Relaterat ämne