Scenval för filmer

När kameran är inställd på [Filmläge] går det att välja filminspelningssätt.
  1. MENU (Scenval för filmer) önskat läge


(Auto)
Används för att filma med helautomatiska inställningar. [Mer information]

(Bildeffekt)
Används för att spela in filmer med en unik textur för att få önskad effekt.

Relaterat ämne