Panoramatagning

Används för att filma med förinställda inställningar i förhållande till scentypen när kameran är i [Panorering]-läget.
  1. MENU (Panoramatagning) önskat läge


(Panorering)
Används för att ta vanliga panoramabilder.

(Bildeffekt)
Används för att ta panoramabilder med en unik textur för att få önskad effekt.

Relaterat ämne