Enkelt läge

Används för att ta stillbilder på enklast möjliga sätt.
Texten blir större och indikatorerna blir lättare att se.
  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Intelligent autojustering).

  1. MENU (Enkelt läge) på styrknappen.

  1. [OK]

  1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

För att avsluta det enkla läget: MENU [Avsluta det enkla läget]
Observera
  • Det kan hända att batteriströmmen förbrukas fortare eftersom skärmens ljusstyrka automatiskt höjs.


Scenigenkänning

Scenigenkänning fungerar även i det enkla läget. Denna funktion används för att låta kameran upptäcka tagningsförhållandena och ta bilder automatiskt.
Se ”Scenigenkänning” för närmare detaljer. [Mer information]

Tagningsfunktioner som går att använda i det enkla läget (tagning)


Stillbildsstorlek
MENU [Stillbildsstorlek] på styrknappen önskat läge önskat läge
Välj mellan [Stor] och [Liten].
Självutlösare
på styrknappen önskat läge
Välj mellan [10 s] och [Av].
Blixt
på styrknappen önskat läge
Välj mellan [På] och [Auto].
Leendeavkänning
på styrknappen