Extraherad färg

Välj den färg som ska extraheras när du väljer [Partiell färg] i bildeffektläget.
  1. MENU (Extraherad färg) önskat läge


(Rött)
Enbart rött extraheras.

(Grönt)
Enbart grönt extraheras.

(Blått)
Enbart blått extraheras.

(Gult)
Enbart gult extraheras.

Observera
  • Det kan hända att vald färg inte blir kvar i bilden beroende på motivet.

Relaterat ämne