Försköningseffekt

När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad går det att välja om även försköningseffekten ska användas, och ställa in effektens nivå i så fall.
  1. MENU (Försköningseffekt) önskat läge


(Av)
Försköningseffekten används ej.

(Låg)
Används för att lägga till en svag, medelstark eller stark försköningseffekt.

(Mellan)

(Hög)

Observera
  • Det kan hända att [Försköningseffekt] inte syns beroende på motivet.

Relaterat ämne