Stillbildsstorlek / Storlek för panoramabilder / Filmstorlek

Bildstorleken är ett mått på bildfilen som lagras när man tar en bild.
Ju större bildstorlek, desto mer detaljerad blir bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.

Bildstorlek för stillbildstagning

  1. MENU (Stillbildsstorlek) önskad storlekStillbildsstorlek
(Bredd × höjd)
Användningsriktlinjer
Antal bilder
Utskrift
(5152 × 3864)
För utskrift i upp till A3+-format
Färre
Fler
Fin
Grov

(3648×2736)
För utskrift i upp till A3-format

(2592×1944)
För utskrift från 10×15 cm upp till A4-format

(640×480)
För epost-bilagor

(5152×2896)
För uppspelning på en högupplösnings-TV och utskrift i upp till A3-format
Färre
Fler
Fin
Grov

(1920×1080)
För uppspelning på en högupplösnings-TV

Observera
  • Vid utskrift av stillbilder som är tagna med ett bildförhållande på 16:9 eller panoramabilder kan det hända att bilden blir avskuren i kanterna.

Bildstorlek i det enkla läget

  1. MENU [Stillbildsstorlek] önskad storlek


Stor
Bilderna lagras i storleken [20M].

Liten
Bilderna lagras i storleken [5M].

Bildstorlek i panoreringsläget

  1. MENU (Storlek för panoramabilder) önskad storlek


(Standard)
(Horisontellt: 4912 × 1080)
(Vertikalt: 3424 × 1920)
Bilderna lagras i standardformat.

(Brett)
(Horisontellt: 7152 × 1080)
(Vertikalt: 4912 × 1920)
Bilderna lagras i brett format.

(360°)
Horisontellt: 11520 × 1080
Används för att ta 360-gradersbilder.

Bildstorlek för filminspelning

Ju större bildstorlek som används för filmen, desto högre bildkvalitet. Ju större mängd data som används per sekund (det genomsnittliga bittalet), desto smidigare blir uppspelningsbilden.
Filmer som spelas in med den här kameran lagras i MPEG-4-format, med ungefär 30 bildrutor/sekund i progressivt mp4-format med AAC-ljud.
  1. MENU (Filmstorlek) önskad storlekFilmstorlek
Genomsnittligt bittal
Användningsriktlinjer
1280x720 (Fin)
9 Mbps
Används för att spela in filmer med högsta möjliga bildkvalitet för uppspelning på en TV med högupplösningsskärm.

1280x720 (Standard)
6 Mbps
Används för att spela in filmer med standardbildkvalitet för uppspelning på en TV med högupplösningsskärm.

VGA
3 Mbps
Används för att spela in filmer i en lämplig storlek för uppladdning på Internet.

Observera
  • När bildstorleken är inställd på [VGA] vid filminspelning zoomas bilden in.