Exponeringskompensation

Exponeringen går att justera för hand i steg om 1/3 EV i ett område från –2,0 EV till +2,0 EV.
  1. MENU (Exponeringskompensation) önskad exponeringskompensationsinställning

Justering av exponeringen för snyggare bilder
A: Överexponering (för mycket ljus)
B: Korrekt exponering
C: Underexponering (för lite ljus)
  • Om den tagna bilden är överexponerad så justera [Exponeringskompensation] i riktning mot minus.

  • Om den tagna bilden är underexponerad så justera [Exponeringskompensation] i riktning mot plus.

Observera
  • Vid tagning under extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när blixten används, kan det hända att exponeringsjusteringen inte har någon effekt.

Relaterat ämne