ISO

Används för att justera ljuskänsligheten när kameran är inställd på autoprogramläget. I filmläget är punkten [ISO] fast inställd på [Auto].
  1. MENU (ISO) önskat läge


(Auto)
ISO-känsligheten ställs in automatiskt.

//////
Det går att minska risken att bilden blir suddig på mörka ställen eller för motiv som rör sig snabbt genom att öka ISO-känsligheten (ställa in ett högre värde).

Justering av ISO-känsligheten (rekommenderat exponeringsindex)
ISO-känsligheten är en inställning som påverkar slutartiden för lagringsmedia som använder en ljuskänslig bildsensor. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika med olika ISO-känslighet.
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder på mörka ställen och samtidigt använda en kortare slutartid för att minska risken för skakningsoskärpa.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
Relaterat ämne