Vitbalans

Används för att justera färgtonerna efter belysningsförhållandena. Använd den här funktionen om färgerna ser konstiga ut i bilden.
  1. MENU (Vitbalans) önskat läge


(Auto)
Används för att ställa in vitbalansen automatiskt så att färgerna ser naturliga ut.

(Dagsljus)
Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena utomhus en vacker dag, eller för kvällsscener, nattscener, neonljus, fyrverkerier, mm.

(Molnigt)
Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena en molnig dag eller på en plats i skuggan.

(Lysrörsvitbalans 1)
(Lysrörsvitbalans 2)
(Lysrörsvitbalans 3)
[Lysrörsvitbalans 1]: Används för att ställa in färgtonerna för vit lysrörsbelysning.
[Lysrörsvitbalans 2]: Används för att ställa in färgtonerna för naturligt vit lysrörsbelysning.
[Lysrörsvitbalans 3]: Används för att ställa in färgtonerna för dagsljusvit lysrörsbelysning.

(Glödlampa)
Används för att ställa in färgtonerna för glödlampsbelysning, eller stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.

(Blixt)
Används för att ställa in vitbalansen för blixttagning.

(One Push)
Används för att justera vitbalansen i förhållande till ljuskällan. Använd det här läget när färgerna inte blir rätt i [Auto]-läget eller de andra lägena.

(One Push-inst.)
Används för att lagra den grundläggande vita färg som ska användas i [One Push]-läget. [Mer information]


Belysningens inverkan
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Färgtonerna justeras automatiskt, men det går även att justera dem för hand med hjälp av vitbalansfunktionen.
Dagsljus (vitt som standard)
Molnigt (blåaktigt)
Lysrör (grönaktigt)
Glödlampsbelysning (rödaktigt)
Observera
  • När blixten används i något annat läge än [Blixt]-läget ställs [Vitbalans] in på [Auto].

  • När punkten [Blixt] är inställd på [På] eller [Långsam synkronisering], går vitbalansen bara att ställa in på [Auto], [Blixt], [One Push] eller [One Push-inst.].

För att lagra den grundläggande vita färgen i [One Push-inst.]-läget

  1. Rikta kameran mot ett vitt föremål som t.ex. ett pappersark så att det täcker hela skärmen under samma belysningsförhållanden som ska användas under själva tagningen.

  1. MENU (Vitbalans) [One Push-inst.] på styrknappen

Skärmen blir tillfälligt svart, och när vitbalansen har justerats och lagrats i minnet tänds tagningsskärmen igen.
Observera
  • Om -indikatorn blinkar vid tagningen betyder det att vitbalansen antingen inte är inställd eller inte går att ställa in. Använd i så fall automatisk vitbalans.

  • Undvik att skaka eller stöta till kameran medan [One Push-inst.]-inställningen pågår.

  • När blixtläget är inställt på [På] eller [Långsam synkronisering] ställs vitbalansen in för förhållandet när blixten utlöses.

Relaterat ämne