Skärpa

Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.
AF är en förkortning av ”autofokus”, vilket betyder att skärpan ställs in automatiskt.
Vald autofokusram visas på skärmen.
  1. MENU (Skärpa) önskat läge


(Multi-AF)
Skärpan ställs automatiskt in på motiv i alla delar av sökarramen.
När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på.
  • När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad prioriterar autofokusen ansikten.


(Centrumvägd AF)
Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i sökarramen. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den.

(Spot-AF)
Skärpan ställs automatiskt in på ett mycket litet motiv eller ett snävt område. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den.
  • Håll kameran stadigt så att motivet inte hamnar utanför AF-sökarramen.
Observera
  • När funktionerna [Digital zoom] eller [AF-lampa] används fungerar inte autofokusramen, utan i stället visas en prickad linje. I det fallet ställer kameran in skärpan på motiv i mitten på skärmen.

  • När fokusföljningsfunktionen är aktiverad ställer kameran in skärpan med prioritet på det motiv som följs.

För att ställa in skärpan på ett motiv i kanten av bilden

Om motivet inte är skarpt, så gör så här:
  1. Komponera om bilden så att motivet hamnar mitt i AF-sökarramen (A), och tryck sedan ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan på motivet (AF-lås).

  1. Vänta tills AE/AF-låsindikatorn (B) slutat blinka och tänds helt, och återgå sedan till den ursprungliga bildkompositionen och tryck ner avtryckaren helt.

Relaterat ämne