Mätmetod

Används för att välja vilken metod som ska användas för att avgöra vilken del av motivet som ska mätas för att ställa in exponeringen.
  1. MENU (Mätmetod) önskat läge


(Multi)
Bilden delas upp i flera områden som mäts upp var för sig. Kameran ställer in en välbalanserad exponering (flerfältsmätning).

(Centrumvägd)
Kameran mäter mitten av bilden och ställer in exponeringen i förhållande till ljusstyrkan för motivet som befinner sig där (centrumvägd mätning).

(Spot)
Rikta in spotmätningshårkorset (A) på motivet för att mäta bara en viss del av motivet (spotmätning). Den här funktionen är praktisk när motivet är i motljus eller när det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden.


Relaterat ämne