Inställningar Kontin. tagning

Tagningsläget går att ställa in på enbildstagning eller kontinuerlig tagning.
  1. MENU (Inställningar Kontin. tagning) önskat läge


(Enkeltagning)
Kameran tar en enda bild.

(Kontinuerlig tagning)
Kameran tar upp till 100 bilder med upp till ca. 0,8 bilder per sekund så länge man fortsätter att hålla avtryckaren nedtryckt.

Observera
  • Punkten [Blixt] är inställd på [Av].

  • Vid tagning med självutlösaren tar kameran en serie på upp till 5 bilder.

  • Tagningsintervallet varierar beroende på inställningen för bildstorleken.

  • Punkterna [Skärpa], [Vitbalans] och [Exponeringskompensation] ställs in för den första bilden, och sedan används samma inställningar även för de övriga bilderna.

  • Bursttagningen avbryts om internminnet eller minneskortet blir fullt.

Relaterat ämne