Gafflingsinställningar

Det går att ställa in olika typer av gaffling. I gafflingsläget tar kameran en serie på 3 bilder med olika inställningar. Sedan kan du välja den bästa bilden efteråt.
  1. MENU (Gafflingsinställningar) önskat läge


(Av)
Gaffling används ej.

(EXP±0.3)
Kameran tar en serie på 3 bilder med exponeringen ändrad i följande ordning: normal, mörk, ljus.
Ju större gafflingssteg, desto större skillnad i exponeringsvärdet.

(EXP±0.7)

(EXP±1.0)

(Vitbalans)
Kameran tar en serie på 3 bilder med vitbalansen ändrad i följande ordning: nuvarande färgton, mot blått, mot rött.
  • Om punkten [Vitbalans] är inställd på något annat än [Auto] ändras färgtonen baserat på vald vitbalansinställning.


Observera
  • Punkten [Vitbalans] går inte att ställa in när lägesomkopplaren är inställd på (Scenval).

Relaterade ämnen