Leendekänslighet

Används för att ställa in känsligheten för leendeavkänning.
  1. MENU (Leendekänslighet) önskat läge(Brett leende)
Används för att ställa in om enbart breda leenden, vanliga leenden, eller även småleenden ska upptäckas.
(Vanligt leende)

(Småleende)

Observera
  • Det kan hända att leenden inte upptäcks ordentligt beroende på tagningsförhållandena.

Relaterat ämne