Ansiktsavkänning

När ansiktsavkänningsfunktionen används upptäcker kameran automatiskt motivens ansikten och ställer även in skärpan, blixten, exponeringen, vitbalansen och rödögereduceringen automatiskt.
  1. MENU (Ansiktsavkänning) önskat läge(Av)
Ansiktsavkänningsfunktionen används ej.
(Auto)
Används för att välja vilket ansikte kameran automatiskt ska ställa in skärpan på.

Observera
  • [Av] går inte att använda när [Självutlösare] är inställt på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

  • [Ansiktsavkänning] går bara att välja när skärpeinställningsmetoden är inställd på [Multi-AF] och mätsättet är inställt på [Multi].

  • Ansiktsigenkänningsfunktionen fungerar inte när den digitala zoomfunktionen används.

  • Kameran kan upptäcka upp till 8 ansikten i bilden.

  • Vid tagning med leendeavkänning ställs punkten [Ansiktsavkänning] automatiskt in på [Auto] även om den är inställd på [Av] här.

Relaterat ämne