DRO

Kameran analyserar scenen som ska tas och korrigerar automatiskt ljusstyrkan och kontrasten för att förbättra bildkvaliteten.
DRO är en förkortning av ”Dynamic Range Optimizer” (optimering av dynamikomfånget) och är en funktion som automatiskt optimerar skillnaden mellan ljusa och mörka delar i en bild.
  1. MENU (DRO) önskat läge(Av)
Ingen korrigering.
(DRO standard)
Bildernas ljusstyrka och kontrast justeras automatiskt.

(DRO plus)
Bildernas ljusstyrka och kontrast justeras automatiskt i ännu högre grad.

Observera
  • Beroende på tagningsförhållandena kan det hända att det inte går att få någon korrigeringseffekt.

  • När [DRO plus] är inställt går ISO-värdet bara att ställa in på [ISO AUTO] eller värden mellan [ISO 80] och [ISO 800].