Vilka MENU-punkter som går att använda i respektive uppspelningsläge


Menypunkter
Minneskort
Internminnet
Datumvisning
Mappvisning (Stillbilder)
Mappvisning (Filmer)
Mappvisning
(Skönhetseffekt)
(Radera)
(Bildspel)
(Visningssätt)
(Skydda)
Utskrift (DPOF)
(Rotera)
(Inställningar)

Observera
  • Endast punkter som går att välja i nuvarande läge visas på skärmen.