Skönhetseffekt

Används för att retuschera stillbilder på människor genom att lägga till en skönhetseffekt för att göra den personen snyggare, t.ex. genom att göra hyn jämnare, ögonen större och tänderna vitare.
Effektens nivå går att ställa in från 1 till 5. Bilden för vilken skönhetseffekten har använts lagras som en ny fil. Originalbilden behålls som den är.
  1. Ställ in kameran på uppspelningsläget.

  1. MENU (Skönhetseffekt) på styrknappen

  1. Välj ett ansikte som du vill använda skönhetseffekten för.

  1. Välj önskad effekt och utför retuscheringen enligt tillvägagångssättet för respektive läge.


(Hudton)
Retuschera bilden för att ändra hudfärgen på önskat sätt.
Välj önskad bashudfärg med hjälp av /och tryck sedan på .
Öka eller minska färgen med hjälp av /.
(Hudutjämning)
Retuschera bilden genom att ta bort åldersfläckar och rynkor från hyn.
Öka eller minska effekten med hjälp av /.
(Blänkborttagning)
Retuschera bilden för att minska intrycket av flottig hy.
Öka eller minska effekten med hjälp av /.
(Större ögon)
Retuschera bilden för att förstora ögonen.
Öka eller minska effekten med hjälp av /.
(Vitare tänder)
Retuschera bilden för att göra tänderna vitare. Det kan hända att det inte går att göra tänderna vitare för somliga bilder.
Öka eller minska tändernas vithet med hjälp av /.

Observera
  • [Skönhetseffekt]-funktionen går inte att använda för följande sorters bilder:

  • Panoramabilder

  • Filmer

  • Skönhetseffekten går inte att använda på väldigt små bilder av ansikten.

  • Om du vill använda skönhetseffekten på två eller flera ansikten, så välj samma bild igen efter det att effekten redan har lagts till en gång, och använd sedan effekten på nästa ansikte.

  • Det kan hända att skönhetseffekten inte fungerar ordentligt för somliga bilder.