Radera

Används för att välja oönskade bilder och radera dem.
Det går även att radera bilder med hjälp av (radera)-knappen [Mer information].
  1. Ställ in kameran på uppspelningsläget.

  1. MENU (Radera) önskat läge på styrknappen

  1. [OK]


(Alla i mappen)
(Alla bilder från detta datum)
Används för att radera alla stillbilder och filmer inom valt datumområde eller i vald mapp på en gång.
(Flera bilder)
Används för att välja och radera flera bilder på en gång.
Efter steg 2, välj en bild som du vill radera, och tryck sedan på .
Om du ångrar dig så tryck på igen så att -märket försvinner.
MENU [OK]
(Denna bild)
Används för att radera den bild som visas för tillfället i enbildsläge.

Observera
  • När internminnet används för att lagra bilder är visningssättet fast inställt på mappvisning, och både stillbilder och filmer visas i samma mapp.

Relaterade ämnen