Bildspel

Används för att automatiskt spela upp bilder i tur och ordning.
 1. Ställ in kameran på uppspelningsläget.

 1. MENU (Bildspel) önskat bildspel på styrknappen


(Kontinuerlig uppspelning)
Uppspelningen startar från och med den bild som visas för tillfället.
(Bildspel med musik)
Används för att spela upp stillbilder i tur och ordning med effekter och musik.

Kontinuerlig uppspelning

 1. Välj de bilder som ska spelas upp med hjälp av styrknappen.

 1. MENU (Bildspel) [Kontinuerlig uppspelning]


Styrknapp
Användningssätt
Stopp
Används för att göra visningsinställningar.
Används för att tända volymkontrollskärmen.
 • Justera volymen med hjälp av / på styrknappen, och tryck sedan på .

Används för att spola tillbaka bilden.
Används för att spola fram bilden.

Uppspelning av panoramabilder under kontinuerlig uppspelning
Hela panoramabilden visas i 3 sekunder.
Det går att rulla fram panoramabilder genom att trycka på .

Bildspel med musik

 1. MENU (Bildspel) [Bildspel med musik] på styrknappen

Inställningsskärmen tänds.
 1. Välj önskat läge.

 1. [Start]

 1. Tryck på för att avsluta bildspelet.

Observera
 • [Bildspel med musik] går inte att använda för panoramabilder.Val av uppspelning
Används för att välja vilken grupp av bilder som ska visas.
Allt
Alla bilder spelas upp i tur och ordning som ett bildspel.

Detta datum
Alla bilder inom valt datumområde spelas upp som ett bildspel när punkten [Visningssätt] är inställd på [Datumvisning].

Mapp
Alla bilder i nuvarande mapp spelas upp som ett bildspel vid mappvisning.Effekter
Används för att välja uppspelningshastighet och stämning för bildspel.
Enkelt
Ett enkelt bildspel där bilden växlar med ett förinställt intervall.
Uppspelningsintervallet går att ställa in med hjälp av punkten [Intervall] så att du hinner njuta ordentligt av varje bild.

Nostalgiskt
Ett stämningsfyllt bildspel som återskapar en känsla av filmscener.

Elegant
Ett elegant bildspel i lagom takt.

Aktiv
Ett bildspel med högt tempo som lämpar sig för aktiva scener.Musik
Används för att ställa in vilken musik som ska spelas under bildspel. Det går att välja mer än ett bakgrundsmusikspår. Tryck på på styrknappen för att tända volymkontrollskärmen, och tryck sedan på / för att justera volymen.
Music1
Standardinställningen för ett bildspel av typ [Enkelt].

Music2
Standardinställningen för ett bildspel av typ [Nostalgiskt].

Music3
Standardinställningen för ett bildspel av typ [Elegant].

Music4
Standardinställningen för ett bildspel av typ [Aktiv].

Ljudet avst.
Ingen bakgrundsmusik.

Observera
 • Filmer spelas upp utan sitt ljud.Intervall
Används för att ställa in intervallet mellan bilderna i bildspel. Denna punkt är fast inställd på [Auto] när punkten [Effekter] är inställd på något annat än [Enkelt].

1 s
Används för att ställa in visningsintervallet för bilderna i ett bildspel av typ [Enkelt].
3 s

5 s

10 s

Auto
Intervallet ställs in i förhållande till [Effekter]-inställningen.

Val av bakgrundsmusik
Det går att överföra önskade MP3-filer eller musikfiler från CD-skivor till kameran att spela under bildspel. Installera programmet ”Music Transfer” på datorn för att överföra musikfiler. [Mer information]
Relaterat ämne